Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

XƯA VÀ NAY

Công tử Bạc Liêu xưa
phải đâu huyền thoại

Công tử Việt Nam nay
chuyện thật như đùa

Ngưu mã tầm nhau
giờ gặp lại

Trái tim rao mời
Bớm bán chiều mua...
1990

Không có nhận xét nào: