Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

THƠ

Những câu thơ như dấu chấm trên đường
Mưa nắng trở về với đất

Không có nhận xét nào: