Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

CHUÔNG NHÀ

Cực nỗi
nhà sát đường
quấy rầy
điếc tai
tôi tọt ở tận nhà sau

Người tới gọi không tài nào nghe được
tôi bèn nối với đời bằng chiếc chuông không dây bé xíu
ré lên, giật mình

Được cái
rất ít người bấm
hóa ra càng yên

Nhiều lúc ngỡ mình ở đảo...
1990

Không có nhận xét nào: