Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

LỰC ĐẨY

Mác khuyến cáo con người:
hãy hoài nghi tất cả
hoài nghi chính mình

Chân lý khổng lồ
lực đẩy
nền văn minh tương lai
bắt đầu bằng dấu hỏi
11.3.1993

Không có nhận xét nào: