Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

CÂN BẰNG

Nhiều người béo phì
đứng ngồi chậm chạp
xoay mình cũng mệt
sắc đẹp thất thần, cấp cứu

Người ta tìm sự cân bằng ngay trong ăn uống:
bớt thịt, bớt bia
mà rất khó (!)

Nhiều người xanh gầy
kiệt tàn sức lực
làm gì cũng mệt
sắc đẹp kể gì

Lại cũng tìm sự cân bằng ngay trong ăn uống:
ăn nhiều thịt, uống nhiều bia
làm sao có được!
17.3.1993

Không có nhận xét nào: