Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

AI NÓI BÂY GIỜ

1.
Người đang nói say sưa về đạo đức
ấy là anh ta "nghi binh" khoảng tối lòng mình
nhưng tiếc thay, lời nói có âm mà chẳng có hình
nên đâu cách gì che chắn được

2.
Người diễn cảm nhùng nhằng về nhân tình, cao thượng
chính là diễn viên tuyệt vời
không phải hóa trang (!)

3.
Ai nói bây giờ không còn nghe tiếng mõ?
ai nói bây giờ không còn nghe tiếng trống?
chẳng thấy những kẻ rỗng lòng đang lớn tiếng đó sao!
4.6.1993

Không có nhận xét nào: