Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

GIẤC MƠ

Đâu phải người già không mơ
bao giấc mơ khác nào con trẻ
niềm vui như sung tràn trề hạnh phúc

Giật mình
chợt thức
mắt mở hoài
lòng cứ rưng rưng!
10.3.1993

Không có nhận xét nào: