Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007

HẠT

1.
Có hạt tí ti mọc thành rừng đại thụ
rười rượi quanh năm bóng mát âm thầm
có hạt rất to thành dây leo loăng ngoăng vô tích sự
hoa trái chẳng ra gì, chỉ có gai đâm

2.
Rừng cứ thế xanh xanh cùng năm tháng
chim ngũ sắc bay về tiếng hót thanh cao
cây có nhớ thuở hạt tí ti dầm mình mưa nắng
thì ra người với thiên nhiên cũng chẳng khác nào

1991

Không có nhận xét nào: