Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

TƠ TƯỞNG

Nào phải tự dưng có vườn cây ăn trái
trĩu những chùm vàng chùm đỏ đong đưa
thế mà ta cứ tơ tưởng mãi
suốt một đời mong sớm chờ trưa...
10.3.1993

Không có nhận xét nào: