Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007

ĐÔI CÒ TRẮNG

Lông phùng đẹp như chùm tuyết
chiếc mỏ dài và mắt tròn xoe
nghiêng đầu tìm kiếm

đôi cò trắng khác nào đôi bạn
thành hai đứa trẻ mồ côi
chưa kịp đủ lông
đã chia lìa mẹ
sớm tối trong lồng

Người nuôi cò là ông già bạc phơ mái tóc
buồn vui mưa nắng cỏ cây
đêm đêm chuyện trò cùng gió
ông thương đôi cò như bạn
ông thương đôi cò như con
thoáng thấy ông
chúng chớp cánh mừng
tiếng the thé như trẻ con tập nói

Bây giờ
trong chiếc lồng nhỏ xíu
nhìn qua mắt lưới nhì nhằng
ôi cò,
có buồn ông già không
có giận ông già không

Ngoài kia
trời cao và xanh
ông già thử hình dung khi đôi bạn cò chấp chới
chỉ còn vệt trắng xa mờ
ông như bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ xíu!

Ông thương đôi cò như bạn như con
thanh thản cò bay trong ánh mắt người
hay đâu làn tên mũi đạn...
1995

Không có nhận xét nào: