Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

CON NGƯỜI

Mới biết con người khôn thật
khoét ruột cây làm mõ đánh chơi
tiếng mõ bay qua mấy cánh đồng

Mới biết con người giỏi thật
giết trâu lấy da làm trống đánh chơi
tiếng trống âm âm rung cả bầu trời

Mới biết con người
mà như chưa biết...
14.7.1997

Không có nhận xét nào: