Thứ Năm, 1 tháng 11, 2007

CÁI VÒNG TRÒN

Tôi hy vọng trước tờ vé số
Và thất vọng trước tờ vé số

Hy vọng
Rồi thất vọng
Cái vòng tròn phù thủy
Dẫn ta vào cõi mê

Như trò chơi vô phương từ chối
Dọc đường đời rủi may
Cứ đi
Đi hoài
Bàn chân chẳng bao giờ nghỉ...