Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

RỪNG ĐƯỚC

Cắm xuống
mỡ màu phù sa
rễ đước
bỗng xòe đường nét

Đương đầu
năm tháng phong ba
rừng ơi
người ơi
có biết!
1990

Không có nhận xét nào: