Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

NHÂN DANH

Xưa nay là thế

Bởi con người là nhân danh
nhân danh điều thiện, điều lành
nhân danh đất trời, thần thánh

Nhân danh nhân dân
nhân danh tổ quốc
nhân danh...

Chẳng thấy ai nhân danh tội ác
mà tội ác quá nhiều.
11.3.1993

Không có nhận xét nào: