Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

KHÔNG ĐỀ

Quê em
ai bảo có sông trăng
giờ kiếm
lòng bao quản nhọc nhằn
nhấp nháy
sao trời chao sóng nước
giật mình
cứ ngỡ ánh trăng tan
1990

Không có nhận xét nào: