Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

KÍNH ĐỔI MÀU

Sáng rất đẹp
chiều rất đẹp
và trưa
dịu dàng hư thực

Gặp người ăn xin
tỉnh bơ
gặp người tàn tật
tỉnh bơ
gặp người hoạn nạn
tỉnh bơ
kính đổi màu hay thật.
1990