Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007

RỪNG

Rừng cũ xác xơ
đêm đêm gió hú
những con thú chẳng chịu bỏ đi
láu liêng ánh mắt
huyễn hoặc sắc lông
bước thấp bước cao trong vườn ảo mộng
đào hang dưới gốc bồ đề

Biển đông áp thấp
gió giật rợn người

Rừng trơ trụi chẳng còn gì nữa
những con thú chẳng chịu bỏ đi...
17.10.1999

Không có nhận xét nào: