Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007

ĐIỆU LÝ KHÔNG LỜI

Nhạc khúc này quen thộc
điệu Lý Chim Quyên, điệu Lý Chiều Chiều
tiếng tranh thiết tha, tiếng độc huyền dìu dặt
tiếng sáo như có cánh vút lên trời

Nhạc khúc này
chừng Lý Ngựa Ô
nhịp vó thúc dồn đỉnh dốc
Lý Tình Tang vỗ trống ai cười
Lý Cây Bông hương thơm bay xa
Lý Kéo Chài cá tôm lách chách
Lý Giao Duyên trai gái thẹn thùng
Lý Thương Nhau thương hoài không hết
thủy chung năm tháng nhọc nhằn...

Điệu lý không lời
chẳng ai nói cùng ai
gió đưa trăng thời trăng đưa gió
trăng lặn rồi người có đưa nhau...
1995

Không có nhận xét nào: