Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

HOA

Tình yêu
đẹp tựa bông hoa
những bông hoa lung linh huyền diệu

Nào ai dám chắc
hoa không héo không tàn

Tấm lòng
chỉ có tấm lòng
mới biết được tấm lòng
mới che nổi thời gian
giữ cho hoa đẹp mãi...
1990

Không có nhận xét nào: