Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007

NHỮNG CON QUẠ

Những con quạ trời sanh bỗng dưng biến mất
thiên nhiên buồn mất một loài chim
người tiếc ngẩn ngơ, người lại chợt mừng

Ai bảo những con quạ hôi tanh đã mất
màu sắc quạ bây giờ quang hợp từ sự đánh lừa đôi mắt
vẫn từng đàn nhởn nha
dễ gì biến mất
5.11.1998

Không có nhận xét nào: