Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

TẶNG NGƯỜI THỢ SĂN

Ham giết làm gì
một tiếng chim
sáng qua thành phố
bỗng im lìm

Mắt chim
như mắt người trong vắt
đôi cánh mềm rơi
mấy nỗi niềm!
1990

Không có nhận xét nào: