Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007

NẾU NHƯ

Mặt đất vườn ươm xanh mởn những cây con
biết bao hạt mầm rễ tủa dài nõn trắng

Nếu như không có nơi để bám
thì điều gì sẽ xảy ra?
10.3.1993

Không có nhận xét nào: