Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

ĐƯỜNG THƠ

Dọc đường Thơ ngày ấy
đất như còn đung đưa
đêm giật mình trở dậy
nghe giợ buồn hay mưa!
1990

Không có nhận xét nào: