Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

NGƯỜI BẠN MẤT DÉP

Đôi dép da bóng đen của bạn tôi chợt mất
Chuyện chẳng lớn chi cũng làm anh buồn
Bàn chân ấy lâu rồi không chạm đất
Nét mặt cơ hồ anh vừa bị thương.
24.8.1990

Không có nhận xét nào: