Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2007

CHÁY CHẬM

Cháy chậm
đâu chỉ sợi dây dẫn ngầm tới ngòi nổ
cháy chậm
nhiều khi là cả cánh rừng

mặt đất giấu kín
đến khi cây xanh ngã liệt
thì
ngọn lửa mới bùng lên dữ dội
con người chỉ kịp hốt hoảng và bất lực

Vậy mà
con người cứ bất cẩn
để lửa rơi cùng đường...
24.9.1991

Không có nhận xét nào: