Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2007

BÀI HÁT NGẬP NGỪNG

Kính tặng Ta

Tham nhũng là quốc nạn
nội phản
khôn lường
nỗi đau
nỗi nhục
tổ quốc mong manh

Người cao nhứt nói
người thấp nhứt nói
lời nặng nề không sao cân nổi
thành cánh đồng hỏa mù

nhìn xuống ngước lên
toàn gương mặt thánh thiện

Tham nhũng là ai?
ngập ngừng nhận diện
ngỡ lạ mà quen
bạn bè, đồng chí
là ta
kẻ cắp có môn bài chính cống (!)

Như cầu thủ, như nhà ảo thuật
máy vi tính giữ triệu lời thề thốt
bấm lên sẽ gặp chính mình

Đâu có việc gì là giải pháp đơn
cái nhãn "nhân dân" thơm lạ
lương tâm biết ai tự vấn (!)

Tham nhũng
nghe như nghe vàng
đãi cát
gặp những cơn rét rừng khủng khiếp.
15.3.1993

Không có nhận xét nào: