Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

GHI

1.
Cây xanh tốt nhờ đất đai, khí trời, ánh sáng
Ta đứng nơi đâu để thành người?

2.
Hoa nở rồi nhớ điều chi của đất
mà hương bay theo gió ngậm ngùi...

3.
Con đường ngắn nhất là từ làm đến nói
con đường dài nhất là từ nói đến làm

4.
Nếu chưa một lần tới biển
Nếu mồ hôi chưa chảy ròng ròng
Thì đời ơi làm gì có muối
Người với ta lạt lẽo vô cùng
1991

Không có nhận xét nào: