Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

TRÁI SẦU RIÊNG

Anh là trái sầu riêng méo mó
Gai nhọn lắm, em đừng sờ vào
Còn mùi vị bên trong lớp vỏ
Em không ưa, anh chẳng biết làm sao!

Không có nhận xét nào: