Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

HÀ TIÊN ƠI, HẠC VỀ

Đâu phải bay từ cổ tích
Hà Tiên ơi, hạc đã về rồi!
nôn nao nhớ màu sương đỉnh núi
nôn nao nhớ màu xanh cánh đồng

hạc nghiêng cánh mặt trời lên mộng mị
sen cuối đầm bỡ ngỡ khúc tương giao

Hà Tiên nói gì với sóng lao xao
bỗng gặp hạc
càng thương sao truyền thuyết
máu lửa mấy thời ly biệt
nhớ khuya xưa vẳng trống Giang Thành...

Đã thấy rồi ngọc sáng long lanh
từ viên sỏi quanh Mũi Nai, Thạch Động
từ hạt cát bên Đông Hồ, Phụ Tử...


Hạc đã về
bay lả trong trăng
vỗ cánh nhọc nhằn qua gió bão trăm năm
như phép lạ, bây giờ mới tới

Bên biển hẹn
bâng khuâng thức đợi
Hà Tiên ơi
xứ hạc cuối chân trời...

2.2006

Không có nhận xét nào: