Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

ĐÀN ĐÁ

Những thanh đá
sần sùi
vùi sâu
thất lạc
âm vang bâng khuâng
từ hang động ngàn xưa

Đá nói cùng người
mà lặng người
ngơ ngác
thăm thẳm thời gian
trời đất gió mưa...

19.3.2007

Không có nhận xét nào: