Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

BIỂN VÀ MUỐI

Biển diệu kỳ như huyền thoại tình yêu
Nén hạnh phúc đắng cay thành muối trắng
Trong lồng ngực trái tim rất nặng
Nên em ơi, còn phải nói chi nhiều!

Không có nhận xét nào: