Thứ Tư, 18 tháng 7, 2007

CÂY XANH VÀ MẶT ĐẤT

Vườn rợp xanh bóng mát
hoa thơm trái ngọt trĩu cành
gió rì rào làm cây nhí nhảnh
mặt đất lặng thinh

Giá như không có đất
cây sẽ nói lời gì
giá như không có gió
cây biết làm sao vui!

1992

Không có nhận xét nào: