Thứ Tư, 18 tháng 7, 2007

HOA

Bông giấy mà không phải giấy
Hoa lan mà chẳng phải lan
Cuộc đời vốn thường là vậy
Trái tim đãi cát tìm vàng
1994

Không có nhận xét nào: