Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

1 nhận xét:

MỘT GÓC NHÌN nói...

Kính gửi: Nhà thơ Lê Chí
Anh Nguyễn Trung Hiếu (Today TV) nhờ chuyến đến ông bài thơ dưới đây:

NẾU 1…

Thân tặng các Bạn Hữu nhân dip Xuân về !


Nếu không Con Tạo vần xoay

Thì ai đâu gặp rủi may giữa Đời ?

Nếu không lặn ngụp chơi vơi

Thì ai đâu vói tới trời vinh quang ?..

Khi Ta sống giữa trần gian

Loanh quanh tìm lối , dặm ngàn dò chân

Mỗi ngày một bước lần khân

Ta sao tường tận khúc gần khuỷu xa?..

-Tuổi thơ ngỡ đất đầy hoa

Thong dong nhún nhảy băng qua đường Đời

Nhỡn nhơ giỡn nắng Mặt Trời

Tưởng rằng Mặt Đất luôn ngời bóng Ta (!)

-Tuổi già nghiệm trãi nhận ra

Thong dong nhún nhảy chỉ là trò thôi

Giởn chi với nắng Mặt Trời

Cuối cùng Mặt Đất có ngời bóng ai ?!

Trách chi Con Tạo vần xoay

Để Ta đối diện rủi may vận Đời !

Trách chi biển lớn chơi vơi

Cho Ta lặn ngụp một đời Trần Gian !

Đông tàn trời đã sang Xuân

Vài lời mạo muội nhắn gần gửi xa

Mong sao trong Bạn còn Ta,

Trong Ta còn Bạn – món quà trăm năm …


N.T.H
Xuân - 2009

Người gửi
Lê Vũ Tuấn