Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

2 nhận xét:

LÊ CHÍ nói...

lâu quá không đưa bài nào lên bolg
(hôm nay mùng # Tết Giáp Ngọ - 2.2.20-14)

LÊ CHÍ nói...

Hôm nau mùng 3 Tết Giáp Ngọ, tức 2.2.2014