Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

2 nhận xét:

truongcongkha nói...

Hoa lan trước nha bạn tôi lại nở!
có lẽ nó cũng buồn gì không thấy anh bạn trẻ đến tham.
để nhìn ngắm để ghi vào ông kính! cho tâm hồn hòa uyện một chât thơ.
Hen có ngày sẽ bù đấp, dù một lần ngắn ngũ sẽ không phai!
Thương Nhơ Ban Già

HONG HANH nói...

Bạn trẻ vẫn viết sai lỗi chính tả. Bạn già thứ lỗi nghen.