Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

LẠI...HỖ TRỢ XE BA GÁC

Vào những ngày đầu tháng 5.2009, nhiều báo đưa tin:"Hỗ trợ chủ xe ba gác đổi xe...Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết 31.12.2009". Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đưa tin "hỗ trợ" cho các loại xe này, mà những người chủ các phương tiện nói trên vẫn không sao tìm được lối thoát dễ chịu. Có một câu hỏi cứ luôn ám ảnh: Phải chăng xe ba gác, xe lôi, xe công nông đã thật sự "hết chỗ đứng" trong đời sống? Trước đây, người ta đã đưa ra bao nhiêu lý do để "khai tử" nó, nhưng trậm trầy mãi vẫn không tiến triển được bao nhiêu. Thôi thì không bàn thêm lý do vì sao phải cấm cho bằng được các loại xe này nữa. Nhưng thử hỏi, nếu cấm các loại xe vận chuyển thô sơ nhỏ này thì lấy gì thay thế trong sinh hoạt hàng ngày của người dân? Không hiểu sao những cơ quan điều hành giao thông lại nặng "cấm" hơn "xây"? (có gì hao hao việc giải tỏa mà không nghĩ đến tái định cư trước cho người dân một cách đàng hoàng). Lẽ ra, muốn cấm loại phương tiện này thì trước hết phải tạo cho người lao động có ngay phương tiện khác với nhiều tiện dụng hơn để họ kiếm sống qua ngày. Đàng này "điệp khúc hỗ trợ" cứ nói đi nói lại, mà thật ra với số tiền quá ít ỏi đó thì liệu người lao động có thể xoay xở được gì.
Thay vì đặt thời hạn cuối cùng việc hỗ trợ cho người lao động là 31.12.2009 thì đó là thời hạn chánh quyền đặt hàng các nhà chế tạo cơ khí, để tìm cho được mô hình xe thô sơ hoặc vận chuyển nhỏ hợp với túi tiền và điều kiện của người lao động. Khi có được phương tiện tương thích rồi thì việc hạn chế hoặc cấm các loại xe nói trên thiết nghĩ là điều không mấy khó khăn, chớ "nặng cấn hơn xây", rốt lại cấm cũng miểng cưỡng mà xây cũng chẳng được gì, chỉ làm cho người nghèo thêm khổ. Thú thật, có cái gì đó thật khó hiểu, bởi:
Cái mới thì chưa có
Cái có lại bỏ đi
Đã khó chồng thêm khó
Kiểu lạ lùng tư duy!

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009